Funtronic –  interaktívna podlaha je kompaktný integrovaný systém, ktorý obsahuje projektor, počítač a snímač pohybu. Používa sa pri vyučovaní, zábave, či rehabilitácii ľudí so špecifickými potrebami všetkých vekových kategórií. Funtronic okrem iného rozvíja logické myslenie, postreh, pohyblivosť, trpezlivosť a vnímanie.

 Boccia – šport určený pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia. Boccia umožňuje zažiť naozajstné športové súťaženie ľuďom, ktorí sa žiadnemu inému športu venovať nemôžu. Je to paralympijský šport.